Grow with us

Vacancies

Orange River Cellars is an established company with wine cellars, a wine Tasting Centre and Raisins processing plant located along the Orange River, where a range of superior products are prepared. We currently have a very exiting vacancy available at our Kuruman Depot:

Die volgende posisie is by die Depot in Kuruman vakant:

DEPOTBESTUURDER

Die geskikte kandidaat is ‘n emosioneel volwasse individu wat uitstekende menseverhoudinge, goeie kommunikasie en sterk interpersoonlike vaardighede handhaaf en noukeurig en stiptelik verantwoordelikhede uitvoer.

Die posbekleër se verantwoordelikhede sal die volgende insluit:

–     Kontrolering van voorraad (ontvangs en versending);

–     Telefoniese bemarking aan kliënte;

–     Fakturering;

–     Opkas, kontroleur en bank van kontant;

–     Algemene kantoor administrasie;

–     Deurlopende skakeling met agente en kliënte;

–     Rekenaarvaardig in MS Office pakket (Word, Excel, Power Point).

 

Ondervinding in ‘n soortgelyke pos sal in u guns tel maar is nie ‘n vereiste nie.

Voordele wat in die pakket vervat sal word sluit lidmaatskap tot ‘n mediese- en voorsorgfonds en ruim jaarlikse verlof in.

Rig aansoeke met volledige CV aan:             Die Groep Menslike Hulpbronbestuurder

Posbus 544

Upington

8800

 

Aansoeke kan per e-pos gestuur word aan: hr@owk.co.za

 

Vir meer inligting kan u met Koos Visser skakel, by telefoonnommer  (054) 337 8800.

 

Onderhoude met kortlys kandidate sal by die depot in Kuruman gevoer word.

 

Sluitingsdatum vir aansoeke is 26 April 2019. Kandidate wat geen terugvoering ontvang binne drie weke na bogenoemde sluitingsdatum nie, kan aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was.

YOUR MOMENT. OUR WINE.

ORANGE RIVER CELLARS SUPPORTS THE RESPONSIBLE CONSUMPTION OF ALCOHOL

Are you of legal drinking age in your country of residence?