fbpx
Grow with us

Available Vacancies

Orange River Cellars is an established company with wine cellars, a wine Tasting Centre and Raisins processing plant located along the Orange River, where a range of superior products are prepared. 

Oranjerivier Wynkelders is ʼn gevestigde onderneming met wynkelders, druif konsentraat en – rosyne verwerkingsfasiliteite geleë langs die Oranjerivier. Ons beskik tans oor ʼn vakature vir ʼn energieke en toepaslik gekwalifiseerde persoon in die volgende posisie by die Hoofkantoor in Upington:

ADMINISTRATIEWE KLERK: MENSLIKE HULPBRONNE

Die geskikte kandidaat is ʼn emosioneel volwasse persoon met uitstekende menseverhoudinge, hoë energievlakke, goeie kommunikasie, organiserings en administratiewe vaardighede, asook sterk interpersoonlike eienskappe. U is toepaslik gekwalifiseerd en/of geïnteresseerd in Menslike Hulpbronbestuur en/of ʼn ander toepaslike kwalifikasie in sosiale wetenskappe en/of beskik oor bewese ervaring in die dissipline. U is rekenaarvaardig in MS Office, die Internet en beskik oor ʼn geldige E of EB voertuiglisensie.

U take sal van die volgende insluit:

  • Implementering en monitering van personeel en verwante beleide, asook nakoming van statutêre riglyne en voorskrifte.
  • Koördinering van verwante aktiwiteite tot in diens – en uitdienstrede, asook die induksie proses.
  • Deelname aan en rekordhouding van arbeidsverhoudinge aktiwiteite en aksies.
  • Koördinering van vergoedings administrasie en werknemer byvoordele.
  • Toepassing en rekordhouding van dissiplinêre prosesse.
  • Beplanning en koördinering van vaardigheidsontwikkeling programme en aktiwiteite.
  • Algemene administrasie (rekordhouding, notules, liassering, verslagdoening, ens).
  • Data vaslegging t.o.v. personeel administrasie asook rapportering en verslag voorbereiding t.o.v. personeel strategie, prosesse en werksaamhede.

Voordele wat in die pakket vervat sal word sluit in: lidmaatskap tot ʼn aftree- en mediesefonds;  verlof en ʼn jaarlikse 13de betaling.

Rig aansoeke met ʼn aansoekbrief, volledige CV en afskrif van Identiteitsdokument aan:

Die Groep Menslike Hulpbronnebestuurder
Posbus 544
Upington
8800

Aansoeke kan per e-pos gestuur word na: hr@owk.co.za  Vir meer inligting kan u met Auret Nagel skakel op 054 337 8800 / 054 337 8888. U kan ook ons webtuiste besoek by www.orangeriverwines.com

Sluitingsdatum vir aansoeke is 30 Oktober 2020

Kandidate wat geen reaksie ontvang vier weke na die sluitingsdatum nie, kan aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was. Die werkgewer is onder geen verpligting om die posisie te vul nie.

YOUR MOMENT. OUR WINE.

ORANGE RIVER CELLARS SUPPORTS THE RESPONSIBLE CONSUMPTION OF ALCOHOL

Are you of legal drinking age in your country of residence?