Latest News

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

KELNERS – UPINGTON TASTING ROOM

Indien u aan die volgende vereistes voldoen word u uitgenooi om aansoek te doen:

 

  • Matriek en ten volle tweetalig in Afrikaans en Engels;
  • Vriendelik en uitgaande persoonlikheid, ingestel op kliëntediens en net en stiptelik op u persoon en optrede;
  • Goeie interpersoonlike vaardighede;
  • Bereid om ure te werk kenmerkend aan die gasvryheidsbedryf.

 

Rig aansoeke met volledige CV aan: Die Groep Menslike Hulpbronnebestuurder:

Posbus 544

Upington

8800

 

Aansoeke vergesel van ’n CV en afskrif van ID kan gefaks word na (054) 3324408 of per e-pos gestuur word aan: hr@owk.co.za Vir meer inligting kan u met Wendy Scott skakel by (054)  495 0040.

Sluitingsdatum vir aansoeke:  21 Junie 2019

YOUR MOMENT. OUR WINE.

ORANGE RIVER CELLARS SUPPORTS THE RESPONSIBLE CONSUMPTION OF ALCOHOL

Are you of legal drinking age in your country of residence?