Latest News

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

BESTUURDER: LABORATORIUM EN NAVORSING – UPINGTON

U sal verantwoordelik wees vir die markgereedheid van kwaliteit produkte d.m.v.:

  • Bestuur van alle laboratorium prosesse, analises, beleide en personeel i.t.v. voorgeskrewe beleid en standaarde;
  • Ondersteuning t.o.v. navorsing, produkontwikkeling, tegnologie en prosesse;
  • Koördineer opleiding en ontwikkelings aktiwiteite van laboratorium personeel;
  • Ondersteuning en instandhouding van WineMS sagteware in produksie verband;
  • Implementering van voedselveiligheid en kwaliteit kontrole stelsels, FSSC2000, HACCP, GMP, GLP en ISO 17025;
  • Bystand aan Keldermeester met finale wynbereidingsprosesse aanleidend tot verpakking.

 

Kandidate wat beskik oor ʼn BSc en/of B Agric Wingerd en Wynkunde  en/of ʼn toepaslike kwalifikasies in chemie, mikrobiologie en/of wynbereiding, is welkom om aansoek te doen.  Meld asseblief die datum van diensaanvaarding en u benaderde salarisverwagting ten opsigte van totale koste van indiensname in u aansoek. Die vergoedingspakket is onderhandelbaar en sal vasgestel word ooreenkomstig kwalifikasies en ondervinding.

Voordele wat in die pakket vervat sal word sluit in: lidmaatskap tot ‘n uitstekende aftree en mediesefonds, ruim verlof, ‘n jaarlikse bonus.

Rig aansoeke met ‘n volledige CV aan:        Die Groep Menslike Hulpbronnebestuurder

Posbus 544

Upington

8800

Aansoeke kan per e-pos gestuur word aan:  hr@owk.co.za en vir meer inligting kan u met Altus Theron skakel by 054 3378800. U kan ook ons webtuiste besoek by www.orangeriverwines.com

Sluitingsdatum vir aansoeke:  28 Junie 2019

 

Indien u geen terugvoering binne 4 weke na die sluitingsdatum ontvang nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

YOUR MOMENT. OUR WINE.

ORANGE RIVER CELLARS SUPPORTS THE RESPONSIBLE CONSUMPTION OF ALCOHOL

Are you of legal drinking age in your country of residence?