Oranjerivier Wynkelders is ‘n gevestigde onderneming met ses wynkelders, drie sapkelders en ‘n druiwesap konsentraat aanleg geleë langs die Oranjerivier. Die kelder beskik tans oor ‘n vakature vir ‘n dinamiese, opgeleide persoon as wynmaker by een van ons kelders:

                                                                                  WYNMAKER

Die geskikte kandidaat is ‘n emosioneel volwasse individu met goeie menseverhoudinge, uitstekende kommunikasie vaardighede, sterk interpersoonlike en leierseienskappe wat toepaslik gekwalifiseerd is met ‘n graad en/of diploma in Wingerdbou en Wynkunde.

U sal verantwoordelik wees vir:

  • Bestuur van kelderaktiwiteite en personeel wat onder u ressorteer.
  • Hantering van stelsels en administrasie verwant aan wynbereidingsproses.
  • Produksieproses tesame met risikobestuur.
  • Bestuursadvies aan produsente.
  • Wynbereidingsproses en take verwant aan die pos.
  • Uitvoer en koördinering van wingerdboukundige aktiwiteite saam met wingerdkundiges.

 

Kandidate wat oor ervaring en/of die nodige naskoolse kwalifikasies beskik en/of in hul finale jaar in bogenoemde rigting studeer is welkom om aansoek te doen. Meld asseblief die datum van diensaanvaarding en u benaderde salarisverwagting ten opsigte van totale koste van indiensname in u aansoek. Die vergoedingspakket is onderhandelbaar en sal vasgestel word ooreenkomstig kwalifikasies en ondervinding.

Voordele wat in die pakket vervat sal word sluit in:

– lidmaatskap tot ‘n uitstekende aftree- en mediesefonds;  ruim verlof en ‘n jaarlikse bonus.

 

Rig aansoeke met ‘n volledige CV aan: Die Groep Menslike Hulpbronnebestuurder:

Posbus 544

Upington

8800

Aansoeke kan gefaks word na (054) 3378880 of per e-pos gestuur word aan:  hr@owk.co.za Vir meer inligting kan u met Auret Nagel skakel by die hoofkantoor by 054 3378800. U kan ook ons webtuiste besoek by www.orangeriverwines.com

Sluitingsdatum vir aansoeke:  21 Julie 2017

Kandidate wat geen reaksie ontvang vier weke na die sluitingsdatum nie, kan aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was.


Copyright © 2018

Professional Web Site Design