Oranjerivier Wynkelders is ‘n gevestigde onderneming met vyf wynkelders, drie sapkelders en ‘n druiwesap konsentraat aanleg geleë langs die Oranjerivier. Die kelder beskik tans oor ‘n vakature vir ‘n dinamiese, opgeleide persoon te Upington Verpakking:

                                                               LABORATORIUM-TEGNIKUS

U sal verantwoordelik wees vir die markgereedheid van ‘n kwaliteit produk deur:

 • Versekering van kwaliteit/gehalte standaarde en rapportering van afwykings in die laboratorium;
 • Analisering van wyn, druiwesap, konsentraat en water (inkomend en gegenereer) in die wynbereidings en -konsentrasieproses en meegaande verskaffing van inligting.
 • Instandhouding en opskerp van kwaliteitsmaatreëls en rapportering van defekte;
 • Toepassing van FSSC 22000, huishouding en higiëne maatreëls;
 • Bestuur en administrasie van laboratorium en verwante prosesse;
 • Verrig bystanddiens soos vereis.

 

Kandidate wat oor toepaslike kwalifikasies beskik in chemie, mikrobiologie en/of wynbereiding, is welkom om aansoek te doen.  Finale jaar studente sal ook oorweeg word. Meld asseblief die datum van diensaanvaarding en u benaderde salarisverwagting ten opsigte van totale koste van indiensname in u aansoek. Die vergoedingspakket is onderhandelbaar en sal vasgestel word ooreenkomstig kwalifikasies en ondervinding.

Voordele wat in die pakket vervat sal word sluit in:

– lidmaatskap tot ‘n uitstekende aftree- en mediesefonds

– ruim verlof,

-‘n jaarlikse bonus

 

Rig aansoeke met ‘n volledige CV aan:        Die Groep Menslike Hulpbronbestuurder:

                                                                      Posbus 544

                                                                      Upington

                                                                      8800

Aansoeke kan gefaks word na (054) 3324408 of per e-pos gestuur word aan:  hr@owk.co.za Vir meer inligting kan u met Maria February skakel by 054 337 8800. U kan ook ons webtuiste besoek by www.orangeriverwines.com

Sluitingsdatum vir aansoeke:  20 Maart 2017

 

Indien u geen terugvoering binne 4 weke na die sluitingsdatum ontvang nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.


ʼn Professionele en vriendelike persoon met baie goeie menseverhoudinge word benodig om die volgende posisie by Oranjerivier Wynkelders se hoofkantoor in Upington te beklee:

 

                     ADMINISTRATIEWE KLERK: LEDESAKE EN VOEDSELVEILIGHEID

 

Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir administrasie en ko-ordinering van ledesake en die voedselveiligheid stelsel in Oranjerivier Wynkelders. Verdermeer moet die persoon aan die volgende vereistes voldoen:

 

 • Senior sertifikaat
 • Voedselveiligheid stelsels: HACCP en/of ISO 22000 en/of FSSC 22000.
 • Rekenaarvaardig in die MS Office pakket en in besonder Excel.
 • Noukeurige afhandeling van administratiewe take.
 • Effektiewe kommunikasie .

 

Ondervinding van Voedselveiligheid stelsels en werk met produsente kan in u guns tel. Die geskikte kandidaat sal onderwerp word aan ʼn interne induksie proses.

 

Die vergoedingspakket is onderhandelbaar en sal vasgestel word ooreenkomstig kwalifikasies en ondervinding. Voordele wat in die pakket vervat sal word sluit in lidmaatskap tot ʼn mediese- en aftreefonds asook ruim jaarlikse verlof.

 

Rig aansoeke met volledige CV aan:

Die Groep Menslike Hulpbronnebestuurder

Posbus 544

Upington

8800

 

Aansoeke kan gefaks word na 054 3324408 of per e-pos gestuur word aan: hr@owk.co.za. Vir meer inligting kan u met Estelle Strauss skakel by die hoofkantoor van Oranjerivier Wynkelders in Upington, telefoonnommer (054) 3378800.

 

Sluitingsdatum vir aansoeke :    20 Maart 2017

 

Kandidate wat geen reaksie ontvang 3 weke na die sluitingsdatum nie kan aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was.

 


Orange River Wine Cellars is an established company with five winery cellars, three grape juice cellars, and a grape juice concentrate plant located along the Orange River as well as various marketing and distribution centres countrywide. The company currently have vacancies for dynamic persons in GAUTENG (2 POSITIONS) as:

                        SALES / MARKETING REPRESENTATIVE: JOHANESBURG NORTH

                                   SALES / MARKETING REPRESENTATIVE: PRETORIA

Your responsibilities will include the following:

 • To call on stores with a predictable/prescribed call cycle that will result in sustainable growth in sales    volume and value.
 • To work on events to ensure full execution to encourage public interest and purchase of ORC products by a growing market share.
 • Servicing of all stores to gain sales volume and shelf space in excess of sales share.
 • Merchandising support and building displays in conjunction with merchandisers.
 • Submit reports as required.

 

The following criteria is applicable

 

– Minimum Matric, a Tertiary qualification will be to your advantage;

– Preferably experience in merchandising and sales in supermarket industry;

– Valid driver’s licence Code EC/B;

– Computer literate (Excel/Word/Powerpoint/Outlook Express);

– Negotiating and influencing skills;

– Presentation skills.

Benefits included in the package will include

– Membership to an excellent retirement fund and medical aid;

– Generous leave;

– An annual bonus.

 

Direct applications with a detailed CV:              Group Human Resource Manager

                                                                     P.O Box 544

                                                                     Upington

                                                                     8800

Applications can be send to email:  hr@owk.co.za For further queries, contact Jacques Crous on 083 626 8506. You can also visit our website at www.orangeriverwines.com

Closing date for applications is 17 March 2017

 

If you have not heard from us within 4 weeks of the closing date, please accept that your application was unsuccessful.


Oranjerivier Wynkelders is ‘n gevestigde onderneming met vyf wynkelders, drie sapkelders en ‘n druifkonsentraat aanleg geleë langs die Oranjerivier. Die kelder beskik oor ‘n vakature vir ‘n professionele, dinamiese en toepaslik gekwalifiseerde persoon in die Bemarkingsafdeling:

 

                                           HANDELSMERKBESTUURDER: WYN

 

Verantwoordelikhede behels die ontwikkeling, bestuur, groei en instandhouding van n nuwe wyn handelsmerk sodanig dat aan verbruiker verwagtings voldoen word in sleutelmarkte deur effektiewe aktiveringsaksies. Sleutelprestasie areas sluit in:

 

 • Opstel en uitvoering van die handelsmerk aktiveringstrategie;
 • Ontwikkeling van handelsmerk kommunikasie, “tool kits”, promosies, web tuiste, sosiale media veldtog ens;
 • Opstel, evaluasie en versekering van media inisiatiewe;
 • Handelsmerk prestasie bestuur, uitbou en bestuur van handelsmerk inligting;
 • Implementering en koordinering van openbare skakel inisiatiewe;
 • Uitbou van samewerking en monitering van verhoudings met interne en eksterne vennote;
 • Opstel en implementering van advertensie en promosie begroting en strategie;
 • Koordineer implemeteringsplan/ne en uitrol van nuwe produk/te;
 • Verteenwoordiging en uitbou van handelsmerk by geleenthede.

 

As deel van u verantwoordelikheid sal u gereeld reis ter bevordering van die handelsmerkstrategie.

 

U moet oor die volgende ondervinding en vaardighede beskik:

 

 • ʼn Toepaslike tersiêre kwalifikasie in bemarking en/of verkoopsbestuur (graad/ diploma).
 • Bewese ondervinding (minstens 5 jaar) in handelsmerk bemarking gerugsteun deur bewese aanbieding vaardighede, tydbestuur, strategiese mark ontwikkeling vaardighede;
 • Rekenaarvaardigheid: Word, Excel, Power Point;
 • Begroting en kostebestuur vaardighede;
 • Uitstekende menseverhoudings en kommunikasie vaardighede.

 

Die vergoedingspakket is onderhandelbaar en sal vasgestel word ooreenkomstig kwalifikasies en ondervinding.  Voordele wat in die pakket vervat sal word sluit in lidmaatskap tot ‘n uitstekende aftree- en mediesefonds, ruim verlof asook ‘n jaarlikse bonus.

 

Rig aansoeke met ‘n volledige CV en afskrif van ID aan: Die Groep Menslike Hulpbronbestuurder, Posbus 544, Upington, 8800.

 

Aansoeke kan gefaks word na (054) 3324408 of per e-pos gestuur word aan: hr@owk.co.za  Vir meer inligting kan u met Koos Visser skakel by die hoofkantoor van Oranjerivier Wynkelders in Upington by telefoonnommer  (054)  3378800. U kan ook ons webtuiste besoek by www.orangeriverwines.com

 

Sluitingsdatum vir aansoeke:  17 Maart 2017

 

Kandidate wat geen reaksie ontvang vier weke na die sluitingsdatum nie, kan aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was.

An established South African wine and related products company with five wine cellars and a grape juice concentrate plant has a vacancy for a dynamic person as:

 

                                                   NATIONAL KEY ACCOUNT MANAGER: WINE

 

Main responsibilities: To call on national key accounts in order to obtain sustainable growth in sales and volume by means of sustainable marketing initiatives. This will lead to the following tasks: Negotiate trading terms and promotions; Conduct performance reviews with the intent of profitability of accounts; Feedback on reviews and follow up on initiatives; Draw up and execute business plans with key customers; Compile and submit monitoring reports.

 

The following criteria are applicable: Relevant tertiary qualification; highly motivated and high level of integrity; knowledge and expertise of budgetary and cost control; analytical, presentation, problem solving skills; excellent customer relations and ability to built good relationships; communication skills and the ability to speak English/Afrikaans; valid driver’s license code EC/B; computer literate (Excel/Word/PowerPoint/Outlook Express).

 

Benefits offered and included in the package are: Competitive CTC salary; Membership to an excellent retirement fund and medical aid; Direct applications with a detailed application letter and CV to: hr@owk.co.za

 

Closing date: 25 February 2017. If you have not heard from us within 4 weeks of the closing date, please accept that your application was unsuccessful.


Orange River Wine Cellars is an established company with five wine cellars, three grape juice cellars, and a grape juice concentrate plant located along the Orange River. The company currently has a vacancy for a dynamic person as:

                                 SALES & MARKETING MANAGER: CENTRAL SOUTH AFRICA

Main responsibility: To call on customer base in order to obtain sustainable growth in sales and volume by means of sustainable marketing initiatives and managing regional key accounts and sales representatives. This will lead to the following tasks:

 • Manage and achieve profitability for region;
 • Management and performance standards of staff in order to reach performance standards: sales targets, merchandising standards, branding, promotions, call cycle etc.;
 • Plan and execute business plan for region for existing and emerging markets;
 • Complete and submit monitoring reports;
 • Management of personnel, administrative duties and statutory compliance;
 • Ensure stock availability and distribution.

 

The following criteria are applicable:

 

Relevant tertiary Qualification;

Highly motivated and high level of integrity;

Knowledge and expertise of personnel management and budgetary and cost control;

Analytical, presentation, problem solving skills;

Excellent customer relations and ability to built good relationships;

Communication skills and the ability to speak English/Afrikaans;

Valid Driver’s license Code EC/B;

Computer literate (Excel/Word/Powerpoint/Outlook Express).

Benefits offered and included in the package are:

– Commission based salary (fixed portion + commission);

– Membership to an excellent retirement fund and medical aid;

– An annual bonus.

 

Direct applications with a detailed CV:        Group Human Resource Manager

                                                                     P.O Box 544

                                                                     Upington

                                                                     8800

Send applications via email to:  hr@owk.co.za You can direct further enquiries to Koos Visser at 054 337 8800. You can also visit our website at www.orangeriverwines.com

Closing date for applications is 17 March 2017

 

If you have not heard from us within 4 weeks of the closing date, please accept that your application was unsuccessful.


Oranjerivier Wynkelders is ‘n gevestigde onderneming met vyf wynkelders, drie sapkelders en ‘n druifkonsentraat aanleg geleë langs die Oranjerivier. Die kelder beskik oor ‘n vakature vir ‘n dinamiese, opgeleide persoon as wingerdkundige.

 

                                                       WINGERDKUNDIGE

 

‘n Tersiêre graad-kwalifikasie met wingerdkunde as hoofvakrigting moet gerugsteun word deur goeie kommunikasievaardighede terwyl vorige ondervinding in ‘n soortgelyke betrekking in u guns sal tel.

 

Dit sal u taak wees om wynprodusente van kundige bestuursadvies te voorsien en onder meer behulpsaam te wees met hul keuses van kultivars, grondvoorbereiding, bemesting, prieelstelsels, besproeiing, snoei, lowerbestuur, die behandeling van siektes en plae, asook die finansieel voordeligste boerdery metodes. U sal verder verantwoordelik wees vir die selektering en kwaliteitsmonitering van wingerdblokke vir spesifieke handelsmerk-produkte, asook die opbou en byhou van ‘n dienooreenkomstige databasis. Die implementering van IPW, WIETA, die byhou van blokrekords en die kultivarriglynprogram, oesberamings, wingerdevaluasies, asook laboratoriumgedrewe gehaltebeheer van sap en wyn, vorm alles deel van hierdie uitdagende geleentheid.

 

Die vergoedingspakket is onderhandelbaar en sal vasgestel word ooreenkomstig kwalifikasies en ondervinding.  Voordele wat in die pakket vervat sal word sluit in:  

 

–           lidmaatskap tot ‘n uitstekende aftree- en mediesefonds,

–           ruim verlof, asook

–           ‘n jaarlikse bonus.

 

Rig aansoeke met ‘n volledige CV en afskrif van ID aan: Die Groep Menslike Hulpbronnebestuurder

 

Aansoeke kan gefaks word na (054) 3324408 of per e-pos gestuur word aan: hr@owk.co.za Vir meer inligting kan u met Henning Burger skakel by die hoofkantoor van Oranjerivier Wynkelders in Upington by telefoonnommer  (054)  3321923. U kan ook ons webtuiste besoek by www.orangeriverwines.com

 

 

Sluitingsdatum vir aansoeke: 24 March 2017

 

Kandidate wat geen reaksie ontvang vier weke na die sluitingsdatum nie, kan aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was.


Oranjerivier Wynkelders is ‘n gevestigde onderneming met vyf wynkelders, drie sapkelders en ʼn druifkonsentraat aanleg geleë langs die Oranjerivier, waar ‘n reeks voortreflike wyne berei word.

Die volgende posisie bestaan by ons Depot in Kuruman:

BEMARKING VERTEENWOORDIGER: KURUMAN

Oranjerivier Wynbemarkers benodig die dienste van ‘n energieke, verantwoordelike en emosioneel volwasse persoon met uitstekende interpersoonlike vaardighede wat ons produkte aktief kan bemark.

 Verantwoordelikhede sluit die volgende in:

 •        Behoud en uitbreiding van kliënte basis deur kliente te diens op ʼn geskeduleerde basis;
 •        Hantering van promosies, wynskoue en ander sosiale geleenthede ten einde kliente basis uit te brei en markaandeel te              groei;
 •        Diens van winkels en afsetpunte ten einde verkoopsvolume te verhoog;
 •        Rak en uitstal versorging by kliënte en verkooppunte;
 •        Skakeling en koördinering met verspreidingsagente;
 •        Verslagdoening, monitering en administratiewe verantwoordelikhede verwant aan die pos.
Die ideale kandidaat beskik oor ‘n naskoolse kwalifikasie in bemarking en verkope, is rekenaarvaardig, kan outonoom werk en beskik oor ‘n geldige rybewys.

Oranjerivier Wynkelders bied:          
–           ʼn  Markverwante basiese vergoeding;                                                          
–           Prestasiegedrewe vergoeding (kommissie);

–          Lidmaatskap tot ‘n aftreefonds.

Rig u aansoeke met ʼn aansoekbrief en volledige CV aan:

Die Groep Menslike Hulpbronbestuurder:

Oranjerivier Wynkelders

Posbus 544

Upington

8800


of per e pos aan hr@owk.co.za  vir aandag Auret Nagel.

 

Vir meer inligting kan u met Koos Visser  skakel by telefoonnommer 054  337 8800 tydens kantoor ure.

Sluitingsdatum vir aansoeke:  16 September 2016.

Kandidate wat geen terugvoering ontvang binne drie weke na bogenoemde sluitingsdatum nie, kan aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was.


Copyright © 2017

Professional Web Site Design