Oranjerivier Wynkelders is ‘n gevestigde onderneming met vyf wynkelders, drie sapkelders en ‘n druifkonsentraat aanleg geleë langs die Oranjerivier. Die kelder beskik oor ‘n vakature vir ‘n professionele, dinamiese en toepaslik gekwalifiseerde persoon in die Bemarkingsafdeling:

 HANDELSMERKBESTUURDER: WYN

Verantwoordelikhede behels die ontwikkeling, bestuur, groei en instandhouding van n nuwe wyn handelsmerk sodanig dat dit aan verbruiker verwagtings voldoen in sleutelmarkte deur effektiewe aktiveringsaksies. Sleutelprestasie areas sluit in:

 –              Opstel en uitvoering van die handelsmerk aktiveringstrategie;

–               Ontwikkeling van handelsmerk kommunikasie, “tool kits”, promosies, web tuiste, sosiale media veldtog ens;

–               Opstel, evaluasie en versekering van media inisiatiewe;

–               Handelsmerk prestasie bestuur, uitbou en bestuur van handelsmerk inligting;

–               Implementering en koordinering van openbare skakel inisiatiewe;

–               Uitbou van samewerking en monitering van verhoudings met interne en eksterne vennote;

–               Opstel en implementering van advertensie en promosie begroting en strategie;

–               Koordineer implemeteringsplan/ne en uitrol van nuwe produk/te;

–               Verteenwoordiging en uitbou van handelsmerk by geleenthede.

 

As deel van u verantwoordelikheid sal u gereeld reis ter bevordering van die handelsmerkstrategie.

 U moet oor die volgende ondervinding en vaardighede beskik:

 –               ʼn Toepaslike tersiêre kwalifikasie in bemarking en/of verkoopsbestuur (graad/ diploma);

–               Bewese ondervinding (minstens 5 jaar) in handelsmerk bemarking gerugsteun deur bewese aanbieding vaardighede,        
                 tydbestuur, strategiese mark ontwikkeling vaardighede;

–               Rekenaarvaardigheid: Word, Excel, Power Point;

–               Begroting en kostebestuur vaardighede;

–               Uitstekende menseverhoudings en kommunikasie vaardighede.

 
Die vergoedingspakket is onderhandelbaar en sal vasgestel word ooreenkomstig kwalifikasies en ondervinding.  Voordele wat in die pakket vervat sal word sluit in lidmaatskap tot ‘n uitstekende aftree- en mediesefonds, ruim verlof asook ‘n jaarlikse bonus.

 Rig aansoeke met ‘n volledige CV en afskrif van ID aan: Die Groep Menslike Hulpbronbestuurder, Posbus 544, Upington, 8800.

 Aansoeke kan gefaks word na (054) 3324408 of per e-pos gestuur word aan: hr@owk.co.za  Vir meer inligting kan u met Koos Visser skakel by die hoofkantoor van Oranjerivier Wynkelders in Upington by telefoonnommer  (054)  3378800. U kan ook ons webtuiste besoek by www.orangeriverwines.com

 

Sluitingsdatum vir aansoeke:  26 Oktober 2016

 

Kandidate wat geen reaksie ontvang vier weke na die sluitingsdatum nie, kan aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was.


Oranjerivier Wynkelders is ‘n gevestigde onderneming met ses wynkelders, drie sapkelders en ‘n druiwesap konsentraat aanleg geleë langs die Oranjerivier. Die kelder beskik tans oor ‘n vakature vir ‘n dinamiese, opgeleide persoon as wynmaker by een van ons kelders:

WYNMAKER

Die geskikte kandidaat is ‘n emosioneel volwasse individu met goeie menseverhoudinge, uitstekende kommunikasie vaardighede, sterk interpersoonlike en leierseienskappe wat toepaslik gekwalifiseerd is met ‘n graad en/of diploma in Wingerdbou en Wynkunde.

U sal verantwoordelik wees vir:

 •        Bestuur van kelderaktiwiteite en personeel wat onder u ressorteer.
 •        Hantering van stelsels en administrasie verwant aan wynbereidingsproses.
 •        Produksieproses tesame met risikobestuur.
 •        Bestuursadvies aan produsente.
 •        Wynbereidingsproses en take verwant aan die pos.
 •        Uitvoer en koördinering van wingerdboukundige aktiwiteite saam met wingerdkundiges.

 Kandidate wat oor ervaring en/of die nodige naskoolse kwalifikasies beskik en/of in hul finale jaar in bogenoemde rigting studeer is welkom om aansoek te doen. Meld asseblief die datum van diensaanvaarding en u benaderde salarisverwagting ten opsigte van totale koste van indiensname in u aansoek. Die vergoedingspakket is onderhandelbaar en sal vasgestel word ooreenkomstig kwalifikasies en ondervinding.

Voordele wat in die pakket vervat sal word sluit in:

– lidmaatskap tot ‘n uitstekende aftree- en mediesefonds;  ruim verlof en ‘n jaarlikse bonus.


Rig aansoeke met ‘n volledige CV aan:      

Die Groep Menslike Hulpbronnebestuurder:
Posbus 544
Upington
8800

Aansoeke kan gefaks word na (054) 3378880 of per e-pos gestuur word aan: hr@owk.co.za Vir meer inligting kan u met Auret Nagel skakel by die hoofkantoor by 054 3378800. U kan ook ons webtuiste besoek by www.orangeriverwines.com

 

Sluitingsdatum vir aansoeke: 18 Oktober 2016

 

Kandidate wat geen reaksie ontvang vier weke na die sluitingsdatum nie, kan aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was.


Oranjerivier Wynkelders is ‘n gevestigde onderneming met vyf wynkelders en drie sapkelders geleë langs die Oranjerivier, waar ‘n reeks voortreflike wyne berei word. ‘n Professionele en vriendelike persoon met baie goeie menseverhoudinge word benodig om die volgende posisie by die kelder in Upington te beklee:

 ADMINISTRATIEWE KLERK: UPINGTON KELDER

 Die suksesvolle kandidaat moet aan die volgende vereistes voldoen:

 –              Senior sertifikaat/Matriek;

–               Rekenaarvaardigheid in MS Office;

–               Goeie interpersoonlike vaardighede;

–               Bereidwilligheid om interne stelsels te bemeester.

 U sal verantwoordelik wees vir die volgende funksies:

 o   Algemene kantoor administrasie verbonde aan kelderaktiwiteite;

o   Rekordhouding en liassering;

o   Personeel/lone administrasie;

o   Kontrolering van voorraad;

o   Instandhouding van FSSC 22 000 Kwaliteitsbestuur stelsel;

o   Administrasie en ineem van produk in parstyd.

Die vergoedingspakket is onderhandelbaar en word vasgestel ooreenkomstig posvereistes, kwalifikasies en ondervinding. Voordele wat in die pakket vervat word sluit in lidmaatskap tot ‘n mediese- en aftreefonds asook ruim jaarlikse verlof.

Rig aansoeke met volledige CV aan:       
     
Die Groep Menslike Hulpbronnebestuurder:

Posbus 544

Upington

8800


Aansoeke kan per e pos gestuur word aan: hr@owk.co.za  Vir meer inligting kan u met Johan Esterhuizen skakel by 054 3378800.

Sluitingsdatum vir aansoeke:    24 Oktober  2016

Kandidate wat geen reaksie ontvang 4 weke na die sluitingsdatum nie kan aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was.


Oranjerivier Wynkelders is ‘n gevestigde onderneming met vyf wynkelders, drie sapkelders en ʼn druifkonsentraat aanleg geleë langs die Oranjerivier, waar ‘n reeks voortreflike wyne berei word.

Die volgende posisie bestaan by ons Depot in Kuruman:

BEMARKING VERTEENWOORDIGER: KURUMAN

Oranjerivier Wynbemarkers benodig die dienste van ‘n energieke, verantwoordelike en emosioneel volwasse persoon met uitstekende interpersoonlike vaardighede wat ons produkte aktief kan bemark.

 Verantwoordelikhede sluit die volgende in:

 •        Behoud en uitbreiding van kliënte basis deur kliente te diens op ʼn geskeduleerde basis;
 •        Hantering van promosies, wynskoue en ander sosiale geleenthede ten einde kliente basis uit te brei en markaandeel te              groei;
 •        Diens van winkels en afsetpunte ten einde verkoopsvolume te verhoog;
 •        Rak en uitstal versorging by kliënte en verkooppunte;
 •        Skakeling en koördinering met verspreidingsagente;
 •        Verslagdoening, monitering en administratiewe verantwoordelikhede verwant aan die pos.
Die ideale kandidaat beskik oor ‘n naskoolse kwalifikasie in bemarking en verkope, is rekenaarvaardig, kan outonoom werk en beskik oor ‘n geldige rybewys.

Oranjerivier Wynkelders bied:          
–           ʼn  Markverwante basiese vergoeding;                                                          
–           Prestasiegedrewe vergoeding (kommissie);

–          Lidmaatskap tot ‘n aftreefonds.

Rig u aansoeke met ʼn aansoekbrief en volledige CV aan:

Die Groep Menslike Hulpbronbestuurder:

Oranjerivier Wynkelders

Posbus 544

Upington

8800


of per e pos aan hr@owk.co.za  vir aandag Auret Nagel.

 

Vir meer inligting kan u met Koos Visser  skakel by telefoonnommer 054  337 8800 tydens kantoor ure.

Sluitingsdatum vir aansoeke:  16 September 2016.

Kandidate wat geen terugvoering ontvang binne drie weke na bogenoemde sluitingsdatum nie, kan aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was.


Oranjerivier Wynkelders is ‘n gevestigde onderneming met vyf wynkelders en drie sapkelders geleë langs die Oranjerivier, waar ‘n reeks voortreflike wyne berei word. ‘n Professionele en vriendelike persoon met baie goeie menseverhoudinge word benodig om die volgende posisie by die kelder in Groblershoop te beklee:

ADMINISTRATIEWE / VERKOPE KLERK

Die suksesvolle kandidaat moet aan die volgende vereistes voldoen:

o        Senior sertifikaat/Matriek;

o        Rekenaarvaardigheid in MS Office;

o        Goeie interpersoonlike vaardighede;

o        Bereidwilligheid om interne stelsels te bemeester.

 

U sal verantwoordelik wees vir die volgende funksies:

 o        Algemene kantoor administrasie verbonde aan kelderaktiwiteite;

o        Rekordhouding en liassering;

o        Personeel/lone administrasie;

o        Kontrolering van voorraad;

o        Verkope van wyn;

o        Aanbieding van wynproeë;

o        Administrasie en inneem van produk in parstyd.

 

Die vergoedingspakket is onderhandelbaar en word vasgestel ooreenkomstig posvereistes, kwalifikasies en ondervinding. Voordele wat in die pakket vervat word sluit in lidmaatskap tot ‘n mediese- en aftreefonds asook ruim jaarlikse verlof.

Rig aansoeke met volledige CV aan:            

Die Groep Menslike Hulpbronnebestuurder:

Posbus 544

Upington

8800

Aansoeke kan gefaks word vir bogenoemde persoon se aandag na 054 332 4408 of per e-pos gestuur word aan: hr@owk.co.za. Vir meer inligting kan u met Riaan Liebenberg skakel by 054 833 0147.

 

Sluitingsdatum vir aansoeke:    8 Julie  2016

 

Kandidate wat geen reaksie ontvang 4 weke na die sluitingsdatum nie kan aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was.


Oranjerivier Wynkelders, ‘n gevestigde onderneming met vyf wynkelders, drie sapkelders en ‘n druiwesap konsentraat aanleg, geleë langs die Oranjerivier, waar ‘n reeks voortreflike wyne berei word benodig die dienste van ‘n verantwoordelike persoon om die volgende posisie in Upington te beklee:

 VERPAKKING EN VOORRAADKONTROLEUR

Die geskikte kandidaat het minstens matriek en moet oor die nodige rekenaar, analitiese, tegniese en toesighoudende vaardighede en/of ondervinding beskik om verpakte voorraad te bestuur, koördineer en versend na afsetpunte regoor Suid Afrika en Namibië. ʼn Kode E/EB bestuurslisensie is ʼn verdere vereiste. Ondervinding en ʼn kwalifikasie in ʼn soortgelyke pos sal as aanbeveling dien.

 
Sleutel prestasie areas is:

–       Voorraadbestuur en koördinering van versendingsaktiwiteite;

–       Toesighouding en beheer oor personeel in die afdeling;

–       Stelsel opdatering en data vaslegging van versending en ontvangs prosesse;

–       Onderhoud van FSSC 22000 standaarde;

–       Administrasie verbonde aan posisie.

 

Die vergoedingspakket is onderhandelbaar en sal vasgestel word in ooreenstemming met kwalifikasies en ondervinding. Voordele wat in die pakket vervat sal word sluit in:    

–          lidmaatskap tot ‘n uitstekende aftree- en mediesefonds,

–           ruim verlof, asook

–           ‘n jaarlikse bonus.

 

Rig aansoeke met volledige CV aan:Die Groep Menslike Hulpbronbestuurder:

Posbus 544

Upington

8800

 

Aansoeke kan gefaks word na (054) 3324408 of per e-pos gestuur word aan:  hr@owk.co.za

 

Vir meer inligting kan u met Danie Vollgraaff skakel by telefoonnommer 054 3378800

 

Sluitingsdatum vir aansoeke: 8 Julie 2016


Oranjerivier Wynkelders is ‘n gevestigde onderneming met vyf wynkelders, drie sapkelders en ʼn druifkonsentraat aanleg geleë langs die Oranjerivier, waar ‘n reeks voortreflike wyne berei word.

Die volgende posisie bestaan by ons Namibiese filiaal maatskappy in Windhoek:

 BEMARKING VERTEENWOORDIGER

 Oranjerivier Wynbemarkers benodig die dienste van ‘n energieke, verantwoordelike en emosioneel volwasse persoon met uitstekende interpersoonlike vaardighede wat ons produkte aktief kan bemark in die sentrale, westelike, oostelike en noordelike streke van Namibië.

 Verantwoordelikhede sluit die volgende in:        

 •        Behoud en uitbreiding van kliëntebasis d.m.v. geskeduleerde konsultasies;
 •        Hantering van promosies, wynskoue en ander sosiale geleenthede ten einde kliente basis uit te brei en markaandeel te              groei;
 •        Diens van winkels en afsetpunte ten einde verkoopsvolume te verhoog;
 •        Rak en uitstal versorging by verkooppunte (formeel en ander);
 •        Skakeling en koördinering met verspreidingsagente;
 •        Verslagdoening, monitering en administratiewe verantwoordelikhede verwant aan die pos.
Die ideale kandidaat is ‘n Namibiese burger, beskik oor ‘n naskoolse kwalifikasie in bemarking en verkope, is rekenaarvaardig, kan outonoom werk en beskik oor ‘n geldige rybewys.

 In ruil vir u bydrae bied OWB:                      
  –           ʼn  Markverwante basiese vergoeding;                                                                                  
  –           Prestasiegedrewe vergoeding (kommissie);
  –           Lidmaatskap tot ‘n aftreefonds.                                                                                                                                           

Rig u aansoeke met ʼn aansoekbrief en volledige CV aan:   

Die Groep Menslike Hulpbronbestuurder:

Oranjerivier Wynkelders

Posbus 544

Upington

8800   

of per e pos aan hr@owk.co.za vir aandag Auret Nagel.

Vir meer inligting kan u met Koos Visser  skakel by telefoonnommer 0027 54  337 8800 tydens kantoor ure.
Sluitingsdatum vir aansoeke:  8 Julie 2016.

Kandidate wat geen terugvoering ontvang binne drie weke na bogenoemde sluitingsdatum nie, kan aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was.

 


Oranjerivier Wynkelders is ‘n gevestigde onderneming met vyf wynkelders en drie sapkelders geleë langs die Oranjerivier, waar ‘n reeks voortreflike wyne berei word. ‘n Professionele en vriendelike persoon met baie goeie menseverhoudinge word benodig om die volgende posisie by die hoofkantoor in Upington te beklee:

 ADMINISTRATIEWE KLERK: DEBITEURE

Die suksesvolle kandidaat moet aan die volgende vereistes voldoen:

 –               Senior sertifikaat/Matriek;

–               Rekenaarvaardigheid in MS Office en spesifiek Excel;

–               Goeie interpersoonlike vaardighede;

–               Bereidwilligheid om interne stelsels te bemeester.

 
U sal verantwoordelik wees vir die volgende funksies:

 –               Debiteure kontant ontvangste en bankings;

–               Kontrole funksie t.o.v. bestellings en betalings;

–               Data vaslegging rekening administrasie;

–               Algemene debiteure navrae en groeprekening skedules.

 Ondervinding van debiteure kan in u guns tel maar is nie ‘n vereiste nie. Die geskikte kandidaat sal onderwerp word aan ‘n interne induksie proses en sal rapporteer aan die Debiteure kontroleur.

 Die vergoedingspakket is onderhandelbaar en word vasgestel ooreenkomstig posvereistes, kwalifikasies en ondervinding. Voordele wat in die pakket vervat word sluit in lidmaatskap tot ‘n mediese- en aftreefonds asook ruim jaarlikse verlof.


Rig aansoeke met volledige CV aan:Die Groep Menslike Hulpbronnebestuurder

Posbus 544

Upington

8800

Aansoeke kan gefaks word vir bogenoemde persoon se aandag na 054 3324408 of per e-pos gestuur word aan: hr@owk.co.za. Vir meer inligting kan u met Eduard Mostert skakel by die hoofkantoor van Oranjerivier Wynkelders in Upington, telefoonnommer (054) 3378800.

 Sluitingsdatum vir aansoeke :   10 Junie 2016

 Kandidate wat geen reaksie ontvang 4 weke na die sluitingsdatum nie kan aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was.

 
Oranjerivier Wynkelders is ʼn gevestigde onderneming met vyf wynkelders, drie sapkelders en ʼn druifkonsentraat aanleg geleë langs die Oranjerivier. Die kelder beskik oor ʼn vakature vir ʼn dinamiese, opgeleide persoon as wingerdkundige.

WINGERDKUNDIGE: GROBLERSHOOP

 ʼn Tersiêre graad-kwalifikasie met wingerdkunde as hoofvakrigting moet gerugsteun word deur goeie kommunikasievaardighede terwyl vorige ondervinding in ʼn soortgelyke betrekking in u guns sal tel.

 Dit sal u taak wees om wynprodusente van kundige bestuursadvies te voorsien en onder meer behulpsaam te wees met hul keuses van kultivars, grondvoorbereiding, bemesting, prieelstelsels, besproeiing, snoei, lowerbestuur, die behandeling van siektes en plae, asook die finansieel voordeligste boerdery metodes. U sal verder verantwoordelik wees vir die selektering en kwaliteitsmonitering van wingerdblokke vir spesifieke handelsmerk-produkte, asook die opbou en byhou van ʼn dienooreenkomstige databasis. Die implementering van IPW, WIETA, die byhou van blokrekords en die kultivar riglynprogram, oesberamings, wingerdevaluasies, asook laboratoriumgedrewe gehaltebeheer van sap en wyn, vorm alles deel van hierdie uitdagende geleentheid.

 Die vergoedingspakket is onderhandelbaar en sal vasgestel word ooreenkomstig kwalifikasies en ondervinding. Voordele wat in die pakket vervat sal word sluit in:   

 –           lidmaatskap tot ʼn uitstekende aftree- en mediesefonds,

–           ruim verlof, asook

–           ʼn jaarlikse bonus.

 Rig aansoeke met ʼn volledige CV en afskrif van ID aan: Die Groep Menslike Hulpbronnebestuurder

 Aansoeke kan gefaks word na (054) 3324408 of per e-pos gestuur word aan: hr@owk.co.za . Vir meer inligting kan u met Henning Burger skakel by die hoofkantoor van Oranjerivier Wynkelders in Upington by telefoonnommer (054) 3321923. U kan ook ons webtuiste besoek by www.orangeriverwines.com

  

Sluitingsdatum vir aansoeke: 4 Maart 2016

 Kandidate wat geen reaksie ontvang vier weke na die sluitingsdatum nie, kan aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was.


Oranjerivierwynbemarkers, ʼn filiaal maatskappy van Oranjerivier Wynkelders met die hoofkantoor in Upington beskik oor die volgende vakature by ons depot in Keetmanshoop:
 
VRAGMOTOBESTUURDER (DRYWER) (C1/Kode 10)
 
ʼn Verantwoordelike, betroubare en nougesette persoon word benodig om ons produkte in Namibië (nasionaal) per padvervoer te versprei na kliënte en depots. Daar sal van u verwag word om algemene take, eie aan ʼn verspreidingsdepot te verrig, asook hulp te verleen met die oplaai en aflaai van produkte. Verder sal u verantwoordelik wees vir die dag tot dag instandhouding van die vragmotor en ander toerusting onder u beheer, asook voorraad en ander bates ten tye van vervoer.
 
Die vergoedingspakket sal vasgestel word dienooreenkomstig kwalifikasies en ondervinding. Voordele wat in die pakket vervat word sluit in lidmaatskap tot ʼn voorsorgfonds en ruim jaarlikse verlof.
 
ʼn Afskrif van u bestuurderslisensie moet u aansoek vergesel.
 
Rig aansoeke met volledige CV, bewys van Namibiese burgerskap en verwagte salaris aan:
 
Die Groep Menslike Hulpbronnebestuurder:
Posbus 544
Upington
8800
 
Navrae kan gerig word aan Petro Visser by telefoonnommer 063-223316.
 
Aansoeke kan gefaks word na 063-223317 of per e-pos gestuur word aan hr@owk.co.zaAansoeke kan per hand afgegee word by die OWB Depot in Keetmanshoop.
 
Sluitingsdatum vir aansoeke is 12 Februarie 2015
 
Kandidate wat geen terugvoering ontvang binne drie weke na bogenoemde sluitingsdatum nie, kan aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was. Die werkgewer is onder geen verpligting om die posisie te vul nie.

Copyright © 2017

Professional Web Site Design