Oranjerivier Wynkelders is ‘n gevestigde onderneming met ses wynkelders, drie sapkelders en ‘n druiwesap konsentraat aanleg geleë langs die Oranjerivier. Die kelder beskik tans oor ‘n vakature vir ‘n dinamiese, opgeleide persoon as wynmaker by een van ons kelders:

                                                                                  WYNMAKER

Die geskikte kandidaat is ‘n emosioneel volwasse individu met goeie menseverhoudinge, uitstekende kommunikasie vaardighede, sterk interpersoonlike en leierseienskappe wat toepaslik gekwalifiseerd is met ‘n graad en/of diploma in Wingerdbou en Wynkunde.

U sal verantwoordelik wees vir:

  • Bestuur van kelderaktiwiteite en personeel wat onder u ressorteer.
  • Hantering van stelsels en administrasie verwant aan wynbereidingsproses.
  • Produksieproses tesame met risikobestuur.
  • Bestuursadvies aan produsente.
  • Wynbereidingsproses en take verwant aan die pos.
  • Uitvoer en koördinering van wingerdboukundige aktiwiteite saam met wingerdkundiges.

 

Kandidate wat oor ervaring en/of die nodige naskoolse kwalifikasies beskik en/of in hul finale jaar in bogenoemde rigting studeer is welkom om aansoek te doen. Meld asseblief die datum van diensaanvaarding en u benaderde salarisverwagting ten opsigte van totale koste van indiensname in u aansoek. Die vergoedingspakket is onderhandelbaar en sal vasgestel word ooreenkomstig kwalifikasies en ondervinding.

Voordele wat in die pakket vervat sal word sluit in:

– lidmaatskap tot ‘n uitstekende aftree- en mediesefonds;  ruim verlof en ‘n jaarlikse bonus.

 

Rig aansoeke met ‘n volledige CV aan: Die Groep Menslike Hulpbronnebestuurder:

Posbus 544

Upington

8800

Aansoeke kan gefaks word na (054) 3378880 of per e-pos gestuur word aan:  hr@owk.co.za Vir meer inligting kan u met Auret Nagel skakel by die hoofkantoor by 054 3378800. U kan ook ons webtuiste besoek by www.orangeriverwines.com

Sluitingsdatum vir aansoeke:  21 Julie 2017

Kandidate wat geen reaksie ontvang vier weke na die sluitingsdatum nie, kan aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was.


Oranjerivier Wynkelders is ‘n gevestigde onderneming met vyf wynkelders, drie sapkelders en ‘n druifkonsentraat aanleg geleë langs die Oranjerivier. Die kelder beskik oor ‘n vakature vir ‘n dinamiese, opgeleide persoon as wingerdkundige.

 

WINGERDKUNDIGE

 

‘n Tersiêre graad-kwalifikasie met wingerdkunde as hoofvakrigting moet gerugsteun word deur goeie kommunikasievaardighede terwyl vorige ondervinding in ‘n soortgelyke betrekking in u guns sal tel.

 

Dit sal u taak wees om wynprodusente van kundige bestuursadvies te voorsien en onder meer behulpsaam te wees met hul keuses van kultivars, grondvoorbereiding, bemesting, prieelstelsels, besproeiing, snoei, lowerbestuur, die behandeling van siektes en plae, asook die finansieel voordeligste boerdery metodes. U sal verder verantwoordelik wees vir die selektering en kwaliteitsmonitering van wingerdblokke vir spesifieke handelsmerk-produkte, asook die opbou en byhou van ‘n dienooreenkomstige databasis. Die implementering van IPW, WIETA, die byhou van blokrekords en die kultivarriglynprogram, oesberamings, wingerdevaluasies, asook laboratoriumgedrewe gehaltebeheer van sap en wyn, vorm alles deel van hierdie uitdagende geleentheid.

 

Oranjerivier Wynkelders bied geleentheid vir loopbaan groei en ontwikkeling asook ʼn markverwante vergoedingspakket wat vasgestel word ooreenkomstig kwalifikasies en ondervinding.  Voordele wat in die pakket vervat sal word sluit in:

 

–           lidmaatskap tot ‘n uitstekende aftree- en mediesefonds,

–           ruim verlof, asook

–           ‘n jaarlikse bonus.

 

Rig aansoeke met ‘n volledige CV en afskrif van ID aan: Die Groep Menslike Hulpbronnebestuurder

 

Aansoeke kan gefaks word na (054) 3324408 of per e-pos gestuur word aan: hr@owk.co.za Vir meer inligting kan u met Henning Burger skakel by die hoofkantoor van Oranjerivier Wynkelders in Upington by telefoonnommer  (054)  3321923.

 Sluitingsdatum vir aansoek: 28 Junie 2017

Kandidate wat geen reaksie ontvang vier weke na die sluitingsdatum nie, kan aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was.


Oranjehof Ouetehuis oorhandiging-sm

Die Orange River Cellars, in samewerking met die Upington-Tafelronde 79, het verlede Dinsdag R19000 aan die Oranjehof-tehuis vir bejaardes oorhandig. Read More


NORWECO is the export division of Orange River Cellars and was established to specifically direct and manage the growing export markets for Orange River Cellars.

NORWECO also initiates the wine styles, and takes care of the quality selections, and final blending of the wines. The management team and international marketing and technical advisors have extensive experience in the exporting of quality wines.

norweco-logo

Marketing trends, wine styles and consumer and trade requirements are under continual scrutiny, thereby ensuring the delivery of quality wines to provide for all taste and pocket preferences.


denmark

Goddess

exports_goddess


china

Gilysipao

exports_gilysipao


united-states

Star Tree

exports_startree


Die feesseisoen gaan oor lekker familiekuiers, lekker eet en natuurlik Kersfees. Daar is egter kinders in ons omgewing wat nie deel in die vreugde van Kersfees nie, en daarom het Orange River Cellars die VAATJIES VOL VREUGDE projek in samewerking met Kalahari Mall op Saterdag 30 November gedoen.

Mense kon ‘n geskenk van slegs R25.00 aan ‘n kind koop en dit dan by ons ruil vir ‘n bottel wyn van hul keuse. Ons het die geskenke in 2 halwe vaatjies gesit en het die dag so altesaam 137 geskenke ingesamel. Die tafel en vaatjies is deur werknemers van Orange River Cellars beman.

Read More


NORWECO is the export division of Orange River Cellars.

NORWECO was established to specifically direct and manage the growing export markets for Orange River Cellars.

NORWECO also initiates the wine styles, and takes care of the quality selections, and final blending of the wines. The management team and international marketing and technical advisors have extensive experience in the exporting of quality wines.

Marketing trends, wine styles and consumer and trade requirements are under continual scrutiny, thereby ensuring the delivery of quality wines to provide for all taste and pocket preferences.

Denmark

Goddess

China

Gilysipao

United States of America

Star Tree

mandela-day-051

Orange River Cellars het op Mandeladag 67 minute van welwillendheid by Gordonia Hospitaal in Upington spandeer. Martha Augustyn en Jorine van Niekerk van Orange River Cellars se hoofkantoor het mussies aan pasiënte uitgedeel en het sodoende baie vreugde verskaf aan veral die kinderpasiënte.


Copyright © 2018

Professional Web Site Design